نویسندگان محترم، برای پیگیری مقالات، وارد سامانه شوید و از طریق نام کاربری و رمز ورودی که پس از ثبت نام دریافت نموده اید، از روند کار مقاله خود باخبر شده و در صورت داشتن سوال، از طریق رایانامۀ نشریه، درخواست خود را مطرح و  ارسال نمایید تا در اسرع وقت، پیگیری لازم صورت گیرد.

 

خواهشمند است نویسندگان محترم، مقالات ارسالی خود را مطابق با «راهنمای نویسندگان» و «دستور خط فارسی فرهنگستان» تنظیم نمایند. فقط به مقالاتی که به طور کامل و دقیق مطابق شیوه نامه نشریه و دستور خط فارسی فرهنگستان تنظیم شده باشند، ترتیب اثر داده می شود. 

  

از جمله اهداف دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی؛ گسترش و توسعه نوآوری نظری یا روش شناختی در حوزه های متعدد تاریخی- تمدنی بوده و در پی آن است تا مقالاتی مرتبط با حوزه های ذیل را منتشر نماید: 

بازشناسی آداب و رسوم ایرانیان در دوره پیش از اسلام و دوران اسلامی.

بحث‌های نظری و روش‌شناسی در حوزه تاریخ تمدن ایران پیش از اسلام و ایران دوره اسلامی

 بررسی تعاملات تاریخی - تمدنی ایران با دیگر ملل و نحل

 تحلیل و تبیین اندیشه های بزرگان دینی و فرهنگی ایران

 

 

 تمامی مقالات ارسالی به نشریه پژوهشنامه تمدن ایرانی قبل از ورود به مراحل بررسی و داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

نشریه در یک دوره زمانی، از بررسی بیش از یک مقاله از نویسندگان محترم معذور است. 

 

دسترسی به مقالات این نشریه برای عموم علاقه مندان و پژوهشگران محترم آزاد است.

  

 دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-184