دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، دی 1402، صفحه 1-204 
کارکردهای اداری و مالی «خلعت» در دورة صفویه

صفحه 169-191

10.22103/jic.2024.22702.1278

فرزاد خوش آب؛ توران طولابی؛ سید علاءالدین شاهرخی


نقش بنو‌سهل در امور دیوانی و اداری و گسترش علم در سده‌های دوم و سوم هجری

صفحه 219-241

10.22103/jic.2024.21492.1201

حسن طلائی کور عباسلو؛ معصومه قره داغی؛ نازلی اسکندری نژاد؛ میراسدالله صالحی پناهی