داوران

قابل توجه داوران محترم

 با سلام و احترام

ضمن تشکر از قبول زحمت، خواهشمند است جهت انجام امور داوری مقاله ­ها، با استفاده از نام کاربری و رمز ورود که به عنوان داور دریافت نموده ­اید؛ صرفاً از طریق سامانه، بخش داوری، مقالة مورد نظر را بررسی نموده، نتیجه را اعلام فرمایید.

با سپاس فراوان

لیست داوران محترم تاکنون

حسین 

آبادیان

hoabadian@yahoo.com

بابک 

شاه پسند زاده

bsh@uk.acir

احسان

افکنده

ehsan.afkande@gmail.com

سید محمد 

طیبی

m.tayybi@uk.ac.ir

حمید 

کاویانی پویا

Kavyani@uk.ac.ir

مهدی 

اسدی

mahdiasadi@uk.ac.ir

آرزو

رسولی

arezoorasouli9@yahoo.com

آرمان

فروهی

arman.forouhi@yahoo.com

مسعود

بیات

masbayat@gmail.com

جعفر

نوری

nouri.jafar21@yahoo.com

لیلا

نجفیان رضوی

najafian@um.ac.ir

لیلا

خان احمدی

ahmadyleila87@yahoo.com

طاهر

بابایی

taherbabaei@gmail.com

آرمیندخت

امین

amin228@ymail.com

مهدی 

اسدی

mahdiasadi@uk.ac.ir

شایان

کرمی

shayan_karami99@yahoo.com

احمد

بازماندگان خمیری

poia21@gmail.com

محسن

رحمتی

rahmati.mo@lu.ac.ir

اسماعیل

سنگاری

esm_sangari@yahoo.com

یعقوب

خزائی

y.khazaei@yahoo.com

سیدمحمود

سادات بیدگلی

m.sadat@yahoo.com

مطلب

مطلبی

motalebmotalebi@yahoo.com

حمیدرضا

پاشازانوس

pasha.hamidreza@gmail.com

سهم الدین

خزائی

sahmedin.kh@gmail.com

علیرضا

سلیمان زاده

soleymanzadeh70@gmail.com

فیروز

آزادی

azadif196@gmail.com

علی اکبر

عباسی

aa_abbasi_z@yahoo.com

علی احمد

الیاسی

aliahmadelyasi@yahoo.com

عباس

قدیمی قیداری

ghadimi.history@gmail.com

عباس

زارعی مهرورز

amehrvarz@gmail.com

شیرزاد

خزائی

shirzad.khazaei@yahoo.com

محمدجواد

عبداللهی

mj.abddi@gmail.com

علی محمد

طرفداری

tarafdary@yahoo.com

فرهاد

دشتکی نیا

farhad_dashtakinia@yahoo.com

مهدی

میرکیایی

mehdimirkiaei@atu.ac.ir

جواد

چوپانیان

choupaniyan@yahoo.com

پرویز

حسین طلایی

parviztalaee@gmail.com

رضا

کردی

rezakordi275@chmail.ir

محمد

خداوردی تاج آبادی

khodaverdi1358@gmail.com

محسن

مرسلپور

morsalpour@lihu.usb.ac.ir

محسن

بهرام نژاد

bahramnejad1345@yahoo.com

شکوه السادات

اعرابی هاشمی

shokouharabi@gmail.com

موسی الرضا

بخشی استاد

rezabakhshi1385@ymail.com

آمنه

ابراهیمی

amenehebrahimi94@gmail.com

فاطمه

جهان پور

fjahanpour@gmail.com

سعید

سلیمانی

saeedsoly1346@gmail.com

سجاد

حسینی

s.hoseini@uma.ac.ir

رضا

بیگدلو

bigdelor@gmail.com

محمدرضا

بارانی

mrb1385@gmail.com

سیده لیلا

تقوی سنگدهی

sangdehi@yahoo.com

مریم

سعیدیان جزی

msaeedyan@ltr.ui.ac.ir

رضا

صحت منش

rsm.hist@gmail.com

شهناز

جنگجو

shzjangjo@gmail.com

فرشید

نادری

farshid.naderi@yahoo.com

محمد

ملکی

mohammadmaleki@ut.ac.ir

محسن

مومنی

momeni2003@yahoo.com

ناصر

جدیدی

jadidi_naser@yahoo.com

حسن

الهیاری

hasanallahyari@gmail.com

نصراله

پورمحمدی املشی

poor_amlashi@yahoo.com

ابراهیم

موسی پور بشلی

eifsocialhistory@gmail.com

انسیه

باقری

baqeri_ensiye@yahoo.com

حمیدرضا

ثنائی

hr.sanaei@um.ac.ir

شهلا

بختیاری

dr_shba@yahoo.com

اکرم

ناصری

akram_naseri@yahoo.com

محمد

پیری

m.piri@lihu.usb.ac.ir

عبدالرفیع

رحیمی

aghabeigom@yahoo.com

محمدتقی

ایمان پور

mimanpour@hotmail.com

محمود

مهمان نواز

mahmoud.mehmannavaz@yahoo.com

سیاوش

یاری

siavash839@gmail.com

مرتضی

اکبری

akbari1347@gmail.com

فاطمه

جعفرنیا

dr.jafarniya@gmail.com

پیمان

ابوالبشری

peiman.ab@gmail.com

رضا

شجری قاسم خیلی

r.shajari@umz.ac.ir

ابوطالب

سلطانیان

a-soltanian@guilan.ac.ir

عبدالله

متولی

a.motevaly@gmail.com

نورالدین

نعمتی

nemati453@yahoo.com

عبدالکاظم

مجتبی زاده

akmojtabazadeh@yahoo.com

علی اکبر

تشکری

atashakory@yahoo.com

محمدرضا

ابویی مهریزی

abuimehrizi@yahoo.com

عبدالودود

سپاهی

sepahi.a.v@gmail.com

عبدالله

صفرزایی

abdolahsafarzaie@gmail.com

عباس

سرافرازی

absarafrazi@yahoo.com

محمدامیر

احمدزاده

ahmadzadeamir20@yahoo.com

نجم الدین

گیلانی

ngilani58@gmail.com

ناصر

صدقی

n_sedghi@tabrizu.ac.ir

اسماعیل

حسن زاده

ihassanzadeh111@gmail.com

مهدی

صلاح

mehdisalah2011@yahoo.com

حامد

قرائتی

gharaati_1359@yahoo.com

بهزاد

معینی سام

behzadms44@gmail.com

علی

شجاعی اصفهانی

aliesfahani28@gmail.com

علی اصغر

میرزایی

amirzaiy@gmail.com

سیداحمد

عقیلی

seyedahmad.aghili@yahoo.com

مریم

عابدینی مغانکی

m.abedini75@gmail.com

جواد

علیپور

javadalipoor.s@gmail.com

علی

علی بابایی درمنی

ababaee@ut.ac.ir

مهران

اسماعیلی

mehran.es.k@gmail.com

ولی

دین پرست

vali_dinparast@yahoo.com

وحید

عابدین پور جوشقانی

abedinpoorv@yahoo.com

جعفر

آقازاده

j.agazadeh@gmail.com

احمد

صالحی کاخکی

salehi.a.k@aui.ac.ir

سید حسن

قریشی کربن

shquorishi@gmail.com

شهناز

حجتی نجف ابادی

hojati.sh@gmail.com

مصطفی

صادقی

sadeqi48@yahoo.com

حمید رضا

مطهری

motahari50@gmail.com

آرمان

فروهی

arman.forouhi@yahoo.com

مقصودعلی

صادقی گندمانی

sadeghimage@yahoo.com

سید محمد

طاهری مقدم

mtaheree@yahoo.com

حسین

مسعودنیا

hmass2005@yahoo.com

قاسم

خانجانی

khanjani1342@yahoo.com

محمد

محمودپور

m.mahmoodpoor52@gmail.com

محمدجعفر

اشکواری

ashkevari@znu.ac.ir

علیرضا

ابطحی

abtahi1342@yahoo.com

سیدمسعود

سیدبنکدار

masoudbonakdar@yahoo.com

محمود

صادقی علوی

alavi0361@gmail.com

محمد

عباسی

mohamad.abbasi1363@gmail.com

سید علاالدین

شاهرخی

shahrokhi41@gmail.com

ساسان

طهماسبی

sasantahmasbi@pnu.ac.ir

شهرام

غلامی

shahramgholami1975@gmail.com

نفیسه

واعظ شهرستانی

vaezsh85@yahoo.com

جهانبخش

ثواقب

jahan_savagheb@yahoo.com

سید حسن

شجاعی دیوکلائی

h.shojaee@umz.ac.ir

محمدحسین

رفیعی

rafiee.hossein.m@alumni.ut.ac.ir

حمید

اسدپور

asadpour22@gmail.com

محمدرضا

عسکرانی

askarani88@yahoo.com

توفیق

حسینی

toufighhosseini@gmail.com

بهزاد

کریمی

bhzkarimi@gmail.com

حسین

عزیزی

hosn.azizi@gmail.com

صالح

امین پور

saleh.aminpoor@gmail.com

شیدا

صابری

sheida.abani@yahoo.com

عبدالواحد

قادری

vahedqaderi@yahoo.com

محمد جعفر

چمنکار

southstar_boy@yahoo.com

عبدالمهدی

رجائی

m1350323@yahoo.com

سهیلا

ترابی فارسانی

tfarsani@yahoo.com

فرج الله

احمدی

farahmadi1362@gmail.com

مصطفی

جوان

m.javan1979@yahoo.com

فرهاد

سهامی

farhadsahami426@yahoo.com

علیرضا

آقاحسینی

alirezaaghahosseini@gmail.com

بهزاد

اصغری اناری

asghari63@gmail.com

اسماعیل

مطلوب‌کاری

esmaeil.matloub@alumni.ut.ac.ir

جمشید

روستا

jamshidroosta@uk.ac.ir

یونس

فرهمند

noorfarahmand@yahoo.com

صالح

پرگاری

pargarisaleh@yahoo.com

کیومرث

علی زاده

qmars_alizadeh@hotmail.com

عباس

پناهی

panahi76@yahoo.com

عباس

احمدوند

a.ahmadwand@gmail.co