کلیدواژه‌ها = ایران
تقابل کردهای ایران با همدیگر در دوره شاه‌عباس اول (996- 1038 ه.ق)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 70-96

10.22103/jic.2023.21051.1169

عبدالهادی خادمیانی؛ محبوب مهدویان؛ امیر عبدالهی


تحلیلِ روایات هرودت از لشکرکشی کمبوجیه به مصر

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 115-137

10.22103/jic.2020.2719

حمید کرمی پور؛ محمد ملکی


نظام طبقاتی در بلوچستان: زمینه های تاریخی و پیامدهای اجتماعی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 139-168

10.22103/jic.2020.2720

حسین محمدی؛ اسما بلوچ زهی؛ حمید بیرانوند